Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

ZASIŁEK SZKOLNY SKIEROWANY JEST DO WSZYSTKICH UCZNIÓW W KUDOWIE – ZDROJU

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 4 od poniedziałku do piątku                               w godzinach od 7.30 do 15.00.

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

  • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
  • klęski żywiołowej,
  • wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia lub pozostałych członków rodziny),
  • innych, szczególnych okoliczności.

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia powyższych zdarzeń.

Zasiłek szkolny przyznawany jest bez względu na posiadany dochód oraz niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość jednorazowego zasiłku szkolnego nie może przekroczyć kwoty 620 zł.