Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie Zdroju
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie Zdroju

Świadczenia opiekuńcze

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE przysługuje:

• rodzicowi,

• opiekunowi faktycznemu dziecka,

• osobie będącą spokrewnioną rodziną zastępczą nad dzieckiem pod warunkiem, iż niepełnosprawność u dziecka powstała przed ukończeniem 18 roku życia lub w czasie nauki, nie później jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

O świadczenie pielęgnacyjne mogą ubiegać się osoby, które rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w związku    z koniecznością sprawowania stałej opieki nad dzieckiem.

Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2119,00 zł miesięcznie. Przy ubieganiu się o świadczenie pielęgnacyjne nie obowiązuje kryterium dochodowe.

 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY  przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

• niepełnosprawnemu dziecku;

• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

• osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

• osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego z ZUSu;

• osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;

• jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Imieniny