Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie Zdroju
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie Zdroju

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są:

• zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

• świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna,

• świadczenie rodzicielskie

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – przysługuje jednorazowo w kwocie 1 000 zł. Dodatek przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeśli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży. Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w kwocie 400 zł miesięcznie.

Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

• 24 miesięcy kalendarzowych;

• 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

• 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – przysługuje w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

• drugi z rodziców dziecka nie żyje;

• ojciec dziecka jest nieznany;

• powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje również pełnoletniej osobie do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej –przysługuje w wysokości 95 zł miesięcznie na 3 i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – przysługuje dziecku do ukończenia 5 roku życia w wysokości 90 zł miesięcznie, natomiast dziecku powyżej 5 lat do ukończenia 24 roku życia dodatek przysługuje w kwocie 110 zł.

6. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

• przysługuje w wysokości 69 zł miesięcznie w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej, która znajduje się poza miejscem zamieszkiwania. Dodatek przyznawany jest na okres od września do czerwca,

• przysługuje w wysokości 113 zł miesięcznie w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły. Dodatek przyznawany jest na okres od września do czerwca.

7. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – przysługuje raz w roku w wysokości 100 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Imieniny