Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie Zdroju
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie Zdroju

INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KUDOWIE-ZDROJU

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem, informujmy, iż:

• Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju (dalej OPS w Kudowie-Zdroju), 57-350 Kudowa-Zdrój ul. Zdrojowa 27, NIP 883 102 16 12 , tel. centrala - 74 866 -22 -27

• Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: korzuch@infoic.pl

• Państwa dane przetwarzamy w celu:

- przyjęcia wniosków, zawarcia umowy, w szczególności o rozpoczęciu procedur administracyjnych,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wystawiania i przechowywania faktur, rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1c Rozporządzenia)

- realizacji prawnie uzasadnionych interesów OPS w Kudowie-Zdroju np. obsługi roszczeń czy odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski lub skargi (art. 6 ust. 1c Rozporządzenia).

• Podanie danych jest obowiązkowe, a ich brak uniemożliwi świadczenie Państwu usług lub realizowanie zadań.

• Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, tj.:

- w zakresie realizacji zawartej przez Państwo umowy z OPS w Kudowie-Zdroju przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,

- w zakresie wypełniania przez OPS w Kudowie-Zdroju prawnie ciążących obowiązków przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków,

- w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów OPS w Kudowie-Zdroju przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy lub do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem.

• Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami mogą być:

- podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych tj. partnerzy działający na zlecenie Administratora m.in. zewnętrzne NFZ, kancelarie prawne, firmy świadczące usługi z zakresu IT, PFRON, ZUS, US, UM Kudowa-Zdrój.

- podmioty uprawnione na podstawie właściwych przepisów prawa m.in. sądy, ubezpieczyciele,

- inni administratorzy np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,

- upoważnieni pracownicy OPS w Kudowie-Zdroju zgodnie z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem.

• W związku z przetwarzaniem przez OPS w Kudowie-Zdroju Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

- prawo dostępu do danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych,

- prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia – czyli poprawienia danych, które są nieprawidłowe,

- prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art.17 Rozporządzenia – czyli usunięcia danych, które są przetwarzane bez uzasadnionych podstaw prawnych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 Rozporządzenia – czyli ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do przechowywania,

- prawo do przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20 Rozporządzenia – czyli uzyskania swoich danych od OPS w Kudowie-Zdroju lub wskazania administratora, któremu te dane będziemy zobowiązani przesłać, o ile to będzie możliwe technicznie.

Korzystanie z powyższych praw (zakres i możliwe sytuacje) uzależnione jest od przepisów prawa.

- prawo do sprzeciwu na podstawie art. 21 Rozporządzenia – mogą Państwo w dowolnej momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeżeli przetwarzamy te dane w prawnie uzasadnionym interesie lub w interesie publicznym. O ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, nie będziemy mogli przetwarzać dalej tych danych,

- w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez OPS w Kudowie-Zdroju danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Imieniny