Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie Zdroju
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie Zdroju

DODATEK MIESZKANIOWY

Dodatek mieszkaniowy przysługuje przy spełnieniu następujących kryteriów:

 

1. POSIADANIE TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU. Należy być:

• najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego,

• osobą mieszkającą w lokalu mieszkalnym, do którego przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

• osobą mieszkającą w lokalu mieszkalnym znajdującym się w budynku stanowiącym własność i właścicielem samodzielnego lokalu mieszkalnego,

• osobą mającą tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącą wydatki związane z jego zajmowaniem,

• osobą zajmującą lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującą na przysługujący lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z w/w tytułów prawnych.

 

2. SPEŁNIENIE KRYTERIUM DOCHODOWEGO.

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza:

• w gospodarstwie jednoosobowym kwoty 2265,01 zł

• w gospodarstwie wieloosobowym kwoty 1 698,76 zł

 

3. POSIADANIE ODPOWIEDNIEJ POWIERZCHNI ZAJMOWANEGO LOKALU.

 

dla 1 osoby - 45,50 m2

dla 2 osób - 52,00 m2

dla 3 osób - 58,50 m2

dla 4 osób - 71,50 m2

dla 5 osób - 84,50 m2

dla 6 osób - 91,00 m2

W przypadku zmieszkiwania w loklau większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powoerzchnię lokalu o 5 m2 .

 Normy powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego podwyższa się o 15 m² zawsze, jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku. W przypadku gospodarstw domowych dwuosobowych lub większych normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Dodatkowe informacje:

• Kolejny wniosek należy złożyć w ostatnim miesiącu obowiązywania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

• Wypłatę dodatku wstrzymuje się, jeżeli osoba, której dodatek przyznano, nie opłaca na bieżąco różnicy ponad przyznany dodatek.

• Dokumenty, na podstawie których osoba wypełniła deklarację o wysokości dochodów ma obowiązek przechowywać przez 3 lata.

• Dodatek i ryczałt na zakup opału są wypłacane na konto zarządcy domu.

• Dodatek nie może być przekraczać 70 % wydatków na powierzchnię normatywną lokalu oraz nie może być niższy od 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

• Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju może zażądać zarówno od wnioskodawcy jak i też innych członków gospodarstwa domowego złożenia, oświadczenia majątkowego. Odmowa złożenia powyższego dokumentu stanowi podstawę do wydania decyzji odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Imieniny