Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

W Kudowie – Zdroju został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego siedziba znajduje się w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Kudowie – Zdroju przy ul. Zdrojowej 27.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

  • Teresa Kołodziej - Ośrodek Pomocy Społecznej - Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
  • Daniel Dubaniewicz - Zespół Szkół Publicznym im. Jana Pawła II - Z-ca Przwdoniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego
  • Grzegorz Dacyszyn - Komisariat Policji
  • Barbara Kopeć - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Krzysztof Baldy - Kudowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
  • Agata Kordonowicz - Kurator sądowy
  • Katarzyna Mężyńska - Przedszkole im. Kubusia Puchatka
  • Małgorzata Krawczyk - Szkoła Podstawowa nr 3

 

 

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez uruchomienie procedury „Niebieskiej Karty”, na podstawie której osoba pokrzywdzona zostaje objęta wszechstronną pomocą ze strony wszystkich instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.

 

 

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych

zapraszamy do kontaktu z wyżej wymienionymi instytucjami,

które są uprawnione do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy.

 

 

 

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Zdrojowa 27

57-350 Kudowa – Zdrój

Tel. 74 8662 227