Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  •  osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  •  osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem                 o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  •  osobie, która ukończyła 75 lat.

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2018r. wynosi 184,42 zł miesięcznie.

 

 

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 3 od poniedziałku do piątku  (z wyjątkiem środy) w godzinach 10.30 - 15.30