Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Osoby uprawnione do pobierania tego świadczenia są między innymi:

  • bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy),
  • studenci,
  • rolnicy,
  • osoby wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych,
  •  osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie wynosi 1 000zł miesięcznie i przyznawane jest rodzinie bez względu na posiadany dochód.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka. Świadczenie należy się również rodzicom dzieci urodzonym przed 1 stycznia 2016r.,  którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku.

 

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 3 od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy) w godzinach od 10.30 – 15.30.