Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Świadczeniami rodzinnymi są:

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – przysługuje jednorazowo w kwocie 1 000zł. Dodatek przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeśli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży. Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
 2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w kwocie 400 zł miesięcznie. Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
 • 24 miesięcy kalendarzowych;
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 1. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – przysługuje w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 •  ojciec dziecka jest nieznany;
 •  powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

  Dodatek przysługuje również pełnoletniej osobie do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.
 1. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej –przysługuje w wysokości 95 zł miesięcznie na 3 i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.
 2. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – przysługuje dziecku do ukończenia 5 roku życia w wysokości 90 zł miesięcznie, natomiast dziecku powyżej 5 lat do ukończenia 24 roku życia dodatek przysługuje w kwocie 110 zł.
 3. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
 • przysługuje w wysokości 69 zł miesięcznie w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej , która znajduje się poza miejscem zamieszkiwania. Dodatek przyznawany jest na okres od września do czerwca,
 • przysługuje w wysokości 113zł miesięcznie w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły. Dodatek przyznawany jest na okres od września do czerwca.  
 1. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnegoprzysługuje raz w roku w wysokości 100zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

 

 

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 3 od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy) w godzinach od 10.30 – 15.30.