Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

koperta życia

 

Koperta Życia przeznaczona jest dla mieszkańców Kudowy – Zdroju w wieku senioralnym  lub osób trwale chorujących.

 

Koperta Życia dostępna jest NIEODPŁATNIE  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju

                                                                                               

W skład Koperty Życia wchodzą:

  • Plastikowa koperta oznaczona naklejką – KOPERTA ŻYCIA
  • Naklejka do umieszczenia na drzwiach lodówki
  • Ankieta czyli karta zawierająca niezbędne informacje o pacjencie

Informacje zawarte w ankiecie w przypadku zagrożenia życia mają na celu umożliwienie ratownikom medycznym uzyskanie podstawowych informacji na temat stanu zdrowia, co zwiększa szanse na przeżycie.

Umieść Kopertę Życia w lodówce – zwiększ swoje szanse na przeżycie

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Zdrojowej 27 w Kudowie – Zdroju

Instrukcja wypełniania Karty Informacyjnej:

Ad. 1 We właściwych rubrykach należy podać swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL.

Dodatkowo do Karty należy dołączyć kserokopię strony Dowodu Osobistego ze zdjęciem.

Ad. 2 We właściwych rubrykach należy wpisać dane osób, które należy powiadomić o tym, że Pan/Pani wymaga np. przewiezienia do szpitala itp. Osoby podane do kontaktu telefonicznego w razie potrzeby zabezpieczą mieszkanie.

Ad. 3 W tym miejscu należy wpisać zdiagnozowane i potwierdzone przez lekarza pierwszego kontaktu choroby (np. cukrzyca, nadciśnienie, itp.). Proszę w szczególności uwzględnić przebyty

zawał serca lub udar podając datę wystąpienia choroby. Do Karty należy dołączyć dodatkową dokumentację medyczną, np. ostatni wypis ze szpitala.

Ad. 4 W odpowiednie rubryki należy wpisać nazwy przepisanych przez lekarza leków wraz z ich dawkowaniem, porami przyjmowania oraz datą od kiedy są przyjmowane. Dodatkowo można do koperty życia włożyć inne informacje od lekarza odnośnie zażywanych leków.

Ad. 5 W tym miejscu można wpisać o zdiagnozowanych uczuleniach na np. niektóre leki itp. Dodatkowo można do koperty włożyć informacje od lekarza, odnośnie posiadanych alergii i uczuleń.

Ad. 6 W tym miejscu można wpisać inne, istotne Państwa zdaniem, informacje, które będą miały znaczenie w przypadku konieczności zabrania Państwa przez ratowników do szpitala.

Zobacz kartę informacyjną TUTAJ