Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki
Kierownik Monika Kryczka
Główny Księgowy Elżbieta Kozioł
Księgowość Anna Gieracka-Kurzawiak -księgowość
Elwira Wasilewska - księgowość, administracja, kadry, płace, kasa
Dział pracowników socjalnych

Teresa Kołodziej - specjalista pracy spocjalnej,

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

Renata Kurowska - starszy pracownik socjalny

Grażyna Wojewska - starszy pracownik socjalny

Ewa Kieliszczyk - specjalista pracy socjalnej

Katarzyna Grubizna - Szpila - specjalista pracy socjalnej

Dodatki mieszkaniowe,dodatki energetyczne

stypendia i zasiłki szkolne

Anna Kukla

Świadczenia z pomocy społecznej Marta Gruca
Świadczenia rodzinne

Bożena Zabrzeska 

Weronika Gałecka

Fundusz alimentacyjny, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Monika Bębynowska-Maszczak