Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

O G Ł O S Z E N I E

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju informuje, że od 1 lipca 2020r. można składać drogą elektroniczną wnioski w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia „Dobry start” (300 zł na dziecko) 
 

Natomiast począwszy od 1 sierpnia 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju rozpoczyna przyjmowanie wniosków drogą tradycyjną (w formie papierowej) w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia „Dobry start”.

Wnioski należy składać do 30 listopada 2020r.

Świadczenie „Dobry start” ma charakter jednorazowy i wynosi 300 zł. na dziecko do ukończenia 20 roku życia (lub 24 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego) kontynuujące naukę w szkole w roku szkolnym 2020/2021 (także w szkołach dla dorosłych i policealnych).

Świadczenie Dobry Start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (zerówki) w szkole lub przedszkolu. Program Dobry Start nie obejmuje także studentów.

Druki wniosków (począwszy od lipca br.) można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej –   Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 27 pok. nr 3. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków ustalania uprawnień do świadczeń, wniosków i niezbędnych dokumentów można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju przy     ul. Zdrojowej 27  lub telefonicznie:       74 866 22 27  wew. 214 i 211